اصحاب قرآنی یاوران حضرت مهدی(عج)

سامانه تلاوت آیات وحی

حلقه قرآني منطقه شرق تهران ــ جدول شماره 10


 
 


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)  ص

حلقه قرآني منطقه شرق تهران

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

حاج علی یاوری

وحید حقیقت

علی اصغر یاوری

2

حاج علی یاوری

وحید حقیقت

 علی اصغر یاوری

3

حاج علی یاوری

محمد حقيقت

 علی اصغر یاوری

4

حاج علی یاوری

محمد حقيقت

 علی اصغر یاوری

5

حاج علی یاوری

حمید ولی الهی

حمید نیکبخت

6

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقیقت

داود حقیقت(صدیقه)

7

حاج عباس حقیقت

  حاج داود حقیقت

داود حقیقت(صدیقه)

8

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقيقت

داود حقیقت(صدیقه)

9

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقیقت

داود حقیقت(صدیقه)

10

سعید حقیقت

فضل الله حقیقت

علی اصغر فیضی

11

سعید حقیقت

فضل الله حقيقت

  علی اصغر فیضی

12

سعید حقیقت

حمید حقیقت

علی اصغر فیضی

13

مرتضي حقيقت

حمید حقیقت

علی قزلسفلی

14

جواد یاوری

مجتبی یاوری

حسین عظامی

15

جواد یاوری

مجتبی یاوری

حسین عظامی

16

جواد یاوری

مجتبی یاوری

حسین عظامی

17

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

رسول نیکبخت

18

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

رسول نیکبخت

19

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

محمد ابراهیم فیاضی

20

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

محمدابراهيم فياضي

21

تقی متانت (مدینه)

تقی متانت(زهرا)

علي ياوري (قدمعلي)

22

مصطفی فیاضی

احمد فیاضی

ابوالفضل فیاضی

23

 حاج فضل الله قدرت

شمس الله قدرت

 صفر یاوری

24

حاج فضل الله قدرت

شمس الله قدرت

 صفر یاوری

25

تقی متانت

حیدر یاوری

مجتبی سروریان

26

تقی متانت

حیدر یاوری

مجتبی سروریان

27

اسماعیل فصاحت

فریدون فصاحت

هادي نيكبخت

28

حشمت الله ياوري

حاج قربانعلی یاوری

امير ياوري

29

حشمت الله ياوري

حاج قربانعلی یاوری

امير ياوري

30

محمدعلی یاوری

سعید فیضی

محسن فیضی:: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني منطقه شرق تهران ، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 11:8
حلقه قرآني منطقه شرق تهران ــ جدول شماره 11


 

 

 


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)  ص

حلقه قرآني منطقه شرق تهران

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

حاج حسین نیکبخت

عليرضا فيضي

 

2

حاج حسین نیکبخت

عليرضا فيضي

 

3

 حاج حسین نیکبخت

عليرضا فيضي

 

4

سعيد نيكبخت

عليرضا فيضي

 

5

سعيد نيكبخت

عليرضا فيضي

 

6

 حسین فیضی

عليرضا فيضي

 

7

 حسین فیضی

عليرضا فيضي

 

8

حسین فیضی

نرجس جعفری مذهب

 

9

حسین فیضی

نرجس جعفری مذهب

 

10

 محسن شیرزادی

نرجس جعفری مذهب

 

11

 محسن شیرزادی

نرجس جعفری مذهب

 

12

خانم جامده

نرجس جعفری مذهب

 

13

حاج علی شیرزادی

ابوذر فیضی

 

14

علی یاوری

راضیه فیضی

 

15

علی یاوری

شیرین جعفری مذهب

 

16

علی یاوری

شیرین جعفری مذهب

 

17

اسماعيل نيكبخت

شیرین جعفری مذهب

 

18

 اسماعیل نیکبخت

شیرین جعفری مذهب

 

19

سعید حقیقت(عباس)

علی فروزیده

 

20

 حمید فیضی

علی فروزیده

 

21

حسن ياوري (قدمعلي)

شکوفه جعفری مذهب

 

22

روح الله فروغی

شکوفه جعفری مذهب

 

23

اسدالله نيكبخت

عباسعلی فیضی

 

24

اسدالله نيكبخت

عباسعلی فیضی

 

25

حمید یاوری

مرضیه خوش مشربان

 

26

حمید یاوری

مرضیه خوش مشربان

 

27

محسن فیضی

مرضیه خوش مشربان

 

28

 فضل الله فیضی

مرضیه خوش مشربان

 

29

 فضل الله فیضی

مرضیه خوش مشربان

 

30

فضل الله فیضی

مرضیه خوش مشربان

 

 


:: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني منطقه شرق تهران ، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 11:3
حلقه قرآني منطقه شمال تهران ــ جدول شماره 12


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي (عج)ص

حلقه قرآني منطقه شمال تهران

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

متوليان1

هاشمی

 

2

متوليان2

کیاني°

 

3

رضائي

سماک

 

4

متوليان3

بهلول°

قرائی°

5

معافي

دربان2°

 

6

دولتي°

حسینی4°

 نکونام°

7

وطن خواه

توحیدی

  نکونام2°

8

مظلومي

عجبی°

 

9

هدايت پور

عرب

 

10

ذاكريان

نجفي

 

11

خبیر°

دلیری

 ناصری°

12

قائمي

عسکری°

 

13

پيوندي

سلیمانی

منبررو

14

رضائيان°

حسن زاده°

 

15

كرمي°

حسن زاده2°

خدابنده لو

16

الهي دوست

سلیمانی2

 ریسمانیان°

17

مختاري

فراستی

 ریسمانیان2°

18

مهدوي°

هاشمی°

 

19

دائي

شریفی

پویا

20

رضائي°

پارسا

 

21

رسولی°

آجرلو

 

22

فامیلی

محمودخانی°

 

23

علائي نژاد°

رضائي4

 

24

يعقوبي

شهیدي

 بهمنیار°

25

وحيدي

هنجنی

 

26

موسوی3°

بهمنیار°

برآورده پ

27

اينانلو

شهیدي°

برآورده پ

28

اينانلو°

ظاهری د°

برآورده م°

29

اميني

نعیمی

برآورده م°

30

ياوري

سراندوه

بدری°


:: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني منطقه شمال تهران ، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : یک شنبه 17 آذر 1395
زمان : 11:1
حلقه قرآنی مسجد جامع گلشهر ــ جدول شماره 13


سامانه تلاوت آيات وحي

  اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)ص

حلقه قرآني مسجد جامع گلشهر

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

محمدعلی  فیاضی3

احمدرضا       یاوری2

 

2

 قدیر          یاوری5

ذبیح اله        یاوری3

 

3

هادی        فصاحت          

الیاس           افشاری

 

4

حسین      یاوری

محمدحسین  فصاحت

 

5

مجتبی      نجفی

حسین2        یاوری

 

6

هاشم       فیاضی

محمدابراهیم  فیاضی2

 

7

رحمت الله     یاوری6

سیف الله       نیکبخت2

 

8

محمدعلی     یاوری4

عباس           حقیقت

 

9

حسینعلی     یاوری

حسین          یاوری7

 

10

زهرا             فیضی

زهره             حقیقت

 

11

حاج آقا فهیمیان 

زهرا              حقیقت

 

12

مریم          یاوری

حمیدرضا        یاوری

 

13

نقی          حقیقت

حاج آقا موسوی  

 

14

ولی الله      فیاضی

روح الله        نیکبخت

 

15

میرزامحمد   نیکبخت

محسن       فصاحت2

 

16

محمود        فیضی 

حاج آقا قنبری 

 

17

میثم          فیضی

میثم         دلاور

 

18

امیر            فصاحت 

مریم        حقیقت

 

19

محمدباقر     فیاضی4

طیبه         حقیقت  

 

20

نعمت الله     حقیقت 

سمیرا       حقیقت

 

21

علی اصغر    توکلی

محسن      فیاضی

 

22

یوسف          شریفی

مهدی        یاوری

 

23

ابوالقاسم     یاوری

معصومه     یاوری

 

24

محمدصادق   حقیقت2

رضا           حقیقت

 

25 مهدی          فیاضی طیبه2        حقیقت

 

26

عبدالله        یاوری  

مهدی2       یاوری

 

27

حسن         یاوری

معصومه       موسوی

 

28

مهدی         فصاحت

حمیدرضا2    یاوری

 

29

محمدباقر     یاوری

سید احمد    اطیابی

 

30

شمس الله    حقیقت

 علی           مصاحب                    

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني مسجد جامع گلشهر ، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 11:0
حلقه قرآنی همرزمان شهید ــ جدول شماره 14


سامانه تلاوت آيات وحي

  اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)ص

حلقه قرآني همرزمان شهید

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

ابراهیم         جدیدی

 

 

2

مسعود         غفاری

 

 

3

جواد             حقیقت2

 

 

4

سیدحسن    شغاعت3 

 

 

5

احمد            شفاعت

 

 

6

مهدی           یاوری1

 

 

7

سیدمرتصی  شفاعت2

 

 

8

امید             یاوری5

 

 

9

امیرحسین    یاوری4

 

 

10

مجتبی         یاوری2

 

 

11

محمدحسن   فصاحت

 

 

12

امیر              حقیقت1

 

 

13

سیدعلی       موسوی

 

 

14

علی اصغر      زالی

 

 

15

احمدرضا       صالحی فرد

 

 

16

علیرضا          قطبی

 

 

17

سعید           یاوری3

 

 

18

براتعلی         زهری

 

 

19

محسن         ابوترابیان

 

 

20

مهرداد         ایمانی پور

 

 

21

پیمان        حسین آبادی

 

 

22

محمد          توکلی1

 

 

23

غلامعلی      توکلی2

 

 

24

اکبر             خوشحالی

 

 

25

جواد            شفیعی

 

 

26

حسین        توکلی3

 

 

27

محمدعلی    زندی

 

 

28

محمدرضا      جبروتیان

 

 

29

همایون        مرتضائی

 

 

30

محمدعلی     یاوری

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني همرزمان شهید، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : شنبه 17 آذر 1395
زمان : 10:55
حلقه قرآنی مسجد حاج علی گلشهر ــ جدول شماره 15


 


سامانه تلاوت آيات وحي

  اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)ص

حلقه قرآني مسجد حاج علی  گلشهر

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

محمدابراهیم   فیاضی

 

 

2

حمزه              فیضی

 

 

3

سیف الله        نیکبخت

 محمد              فیضی

 

4

علی نقی       جنت

 امید                فیضی

 

5

صابر               فیاضی

حسین             یاوری2

 

6

مرضیه            فیاضی

رحمت الله         فصاحت

 

7

مژگان             فیاضی

ابولفضل            جنت

 

8

محسن           فصاحت

پرویز                 شفاعت

 

9

حسین           یاوری

مجتبی             مظاهری

 

10

یدالله             یاوری

شمس الله         فیاضی

 

11

فریدون           فصاحت

احسان             سهرابی

 

12

شیخ             فصاحت

حسن               نیکبخت

 

13

احمد             فیاضی

فاطمه               نیکبخت

 

14

علی اصغر      یاوری

حمیدرضا            فیاضی

 

15

یحیی             فیضی

رضا                   فصاحت

 

16

عزیزالله          فصاحت

 

 

17

اسدالله          فصاحت

 

 

18

شهربانو         فصاحت

 

 

19

فاطمه           فصاحت

 

 

20

سعید            یاوری

 

 

21

حمید             یاوری

 

 

22

زهرا              یاوری

 

 

23

ابوالقاسم      یاوری

 

 

24

حسین          فیضی

 

 

25

حسنعلی      حقیقت

 

 

26

زین العابدین   فصاحت

 

 

27

شمس الله     یاوری

 

 

28

سلمان          فیاضی

 

 

29

یوسف     شاه محمدی

 

 

30

حسن          جنت

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني مسجد حاج علی گلشهر، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 16 آذر 1395
زمان : 22:54
فضیلت و خواص سوره انسان ، آثار و برکات آن
فضیلت و خواص سوره انسان ؛
سوره «انسان» یا «دهر» یا «هل أتی»  هفتاد و ششمین سوره قرآن کریم است که مدنی و 31 آیه دارد
.

شأن نزول این سوره از امام باقر علیه السلام روایت شده است: امام حسن و امام حسین علیهم السلام در دوران کودکی بیمار شدند پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم از آنها عیادت کرد و به امام علی علیه السلام فرمود: ای ابالحسن اگر برای فرزندانت نذری کنی خداوند به ایشان عافیت می بخشد.

امام علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها و فضه نذر کردند که سه روز روزه بگیرند تا بیماری حسنین شفا یابد. در روز اول هنگام افطار مسکینی به در خانه آمد و تقاضای غذا کرد. ایشان غذای خود را به او دادند. روز دوم هنگام افطار یتیم و روز سوم اسیری به در خانه آمدند و آنها غذای خود را به آنها دادند . روز بیست و پنجم ماه ذی الحجه بود که سوره هل أتی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نازل شد .

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در فضیلت این سوره فرمودند : هر کس سوره انسان را قرائت نماید پاداش او بهشت و حوریان بهشتی خواهد بود .

امام صادق علیه السلام نیز فرمودند : هر که سوره انسان را قرائت نماید خداوند او را با تعداد زیادی از حوریان بهشتی تزویج نماید و در سرای باقی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خواهد بود .

در سیره امام رضا علیه السلام آمده است : ایشان در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه در رکعت اول سوره حمد و انسان و در رکعت دوم بعد از حمد سوره غاشیه را قرائت می نمود و می فرمود : هر کس در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه اینگونه نماز بخواند ، خداوند در این دو روز ایشان را از شرور در امان می دارد .

امام صادق علیه السلام همچنین فرمودنده اند : من ضامنم برای هر یک از شیعیانم که در نماز صبح روز پنجشنبه سوره انسان را بخواند و اگر در آن شب یا روز بمیرد با امنیت و بدون حساب از گناهانی که انجام داده وارد بهشت می شود و دیوان حسابرسی برای او باز نمی شود و در قبر از او پرسشی نخواهد شد و اگر زنده بود در حفظ و امان الهی است و آفات دنیا از او برداشته می شود و چیزی از جنبنده های زمینی تا پنجشنبه بعد به او آسیبی نمی رساند .

آثار و برکات سوره ؛

* موجب قدرت روح، اعصاب، قلب

از رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم نقل شده است: هر کس بر قرائت سوره انسان مداومت ورزد اگر روحش ضعیف باشد دارای قدرت روحی می شود و اگر این سوره را بنویسند و پس از شستن، آب شسته شده آن را بنوشند برای درد قلب سودمند است و تنش سلامت می یابد و بیماری هایش خوب می شود .

امام جعفر صادق علیه السلام نیز فرمودند : قرائت سوره انسان موجب تقویت و نیرومندی روح و قوی شدن اعصاب و آرامش یافتن اضطراب مفید است و اگر کسی که در قرائت آن ضعیف است و نمی تواند آن را بخواند این سوره را بنویسد و پس از شستن آب آن را بنوشد از ضعف نفس جلوگیری می کند و نتیجه بخش است .

__________________

پی نوشت:

(1)  درمان با قرآن، ص133

(2)مناقب آل ابی طالب، ج3، ص149

(3)مجمع البیان، ج10, ص206

(4)ثواب الاعمال، ص121

(5)من لا یحضره الفقیه، ج1، ص308

(6) الاصول السته عشر، ص3

(7)تفسیرالبرهان، ج5،ص543

منبع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی»


نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : چهار شنبه 28 ارديبهشت 1395
زمان : 1:9
برکات اقامه نماز 2برکات اقامه نماز

 

 

بنام ذوالجلال والاکرام

 

      به منظور پاسخگوئی به درخواست همراهان عزیز ، نکات کاربردی ازسلسله

مباحث جلسات هفتگی تلاوت جمعی ختم قرآن کریم در صبح های جمعه اصحاب

قرآنی در چهار فصل با عناوین " آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار " ارائه میکردد .

 

نماز - قسمت دوم

 

1 - هدیه ای ویژه به والدین در شب جمعه ؛

نمازی که والدین فوت شده آرزو می کنند زنده شوند و پای فرزندشان را ببوسند .

 

  کیفیت نماز  هدیه به والدین :

-  هر کس این نماز را بخواند چنان چه پدر , مادر و عزیزان او زنده باشند مورد رحمت خداوند رحمان و رحیم قرار میگیرند .

-  چنان چه والدین فوت کرده باشند مورد آمرزش خداوند کریم قرار می گیرند .

-  این نماز چنان موجب شادی پدر و مادر می شود که آرزو میکنند زنده شوند و زانوی فرزند خوبشان را ببوسند .

-  خواندن آن موجب گشایش درهای رحمت الهی می شود .

-  به خاطر سوره نوح آیه 28 هر مهمانی که وارد منزل می شود مورد لطف خدای منان قرار می گیرد .

-  این نماز انسان را در افسرگی های بسیار شدیدی که بر اثر مصیبت های سنگین بوجود می آید آرامش می بخشد .

-  سعی کنیم ، این نماز در شب جمعه ترک نشود .

  طریقه خواندن نماز هدیه به والدین :

این نماز دو رکعت است :

   در رکعت اول :

بعد از حمد به جای خواندن سوره  ,10 مرتبه آیه 41 سوره ابراهیم خوانده می شود، یعنی آیه زیر :


" رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ "

پروردگارا !  من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را ، در آن روز که حساب برپا می‌شود، بیامرز !

    در رکعت دوم :

بعد از خواندن سوره حمد 10 مرتبه آیه 28 سوره نوح خوانده می شود، یعنی آیه زیر :

 

" رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَن دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "

پروردگارا !  مرا ، و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند ، و جمیع مردان و زنان باایمان را بیامرز !

 

    پس از سلام نماز بدون تغییر حالت نماز , ده مرتبه آیه 24 سوره اسرا خوانده می شود:

" رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِی صَغِیراً "

پروردگارا ! همچنان که پدر و مادر مرا به مهربانی از کودکی پرورش دادند . تو نیز در حق آنها مهربانی نموده و رحمت خود را شامل حالشان بفرما !

    ذکر قنوتی مناسب جهت نماز والدین :

دعائی که خداوند برای آمرزش والدین فرموده ( اسرا /24) و فراز آخر آن از صحیفه گرفته شده است .

" رَبِّاغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً ، اجْزِهِما بِالاِحْسانِ إِحْسانا وَبِالسَّيِّئاتِ غُفْرانا "

 

   دو حدیث از پیامبراعظم :

۱ - نیکی باعث طول عمر می شود .

۲ - بالاترین نیکی احسان به پدر و مادر است .


2 - نماز روز پنجشنبه ( خیلی مهم )

 

 آیت‌الله بهجت رحمه‌الله اطرافیان و شاگردان خود را بسیار به خواندن نماز روز پنجشنبه توصیه می‌کرد و می‌فرمود: «آیت‌الله سید مرتضی کشمیری هر وقت این نماز را می‌خواند، هدیه‌ای برای او می‌رسید».

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود:

اگر از خدا بخواهد که کوهی را نابود کند کوه نابود می‌شود؛

نزول باران را بخواهد به‌یقین باران نازل می‌شود؛

همانا هیچ‌چیز مانع میان او و خداوند نیست؛

خداوند متعال بر کسی که این نماز را بخواند و حاجتش را از خدا نخواهد غضب می‌کند.

 

نماز حاجت روز پنجشنبه  ؛

 به توصیه آیت‌الله بهجت قدس‌سره ؛

آیت‌الله بهجت قدس‌سره اطرافیان و شاگردان خود را بسیار به خواندن نماز روز پنجشنبه توصیه می‌کردند و

می‌فرمودند : « آیت‌الله سید مرتضی کشمیری هر وقت این نماز را می‌خواند، هدیه‌ای برای او می‌رسید » .

شیوه خواندن نماز از کتاب جمال‌الاسبوع سیدبن‌طاووس  :

چهار رکعت (دو نماز دورکعتی)

 1 - در رکعت اول بعد از حمد ۱۱بار سورۀ توحید

2  - در رکعت دوم بعد از حمد ۲۱بار سورۀ توحید

3  - در رکعت سوم بعد از حمد ۳۱بار سورۀ توحید

4  - در رکعت چهارم  بعد از حمد ۴۱بار سورۀ توحید

5 - بعد از سلام نماز دوم ۵۱بار سورۀ توحید

6 -  و ۵۱بار «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد» را بخواند

7  - و سپس به سجده برود و ۱۰۰بار «یاالله یاالله» بگوید و هرچه می‌خواهد از خدا درخواست کند .

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود  :

اگر از خدا بخواهد که کوهی را نابود کند کوه نابود می‌شود ؛

نزول باران را بخواهد به‌یقین باران نازل می‌شود ؛

همانا هیچ‌چیز مانع میان او و خداوند نیست ؛

خداوند متعال بر کسی که این نماز را بخواند و حاجتش را از خدا نخواهد غضب می‌کند.

برگرفته از کتاب بهجت_الدعا، ص٣٨٠ـ٣٨١


3 -  نماز (بی مانند ) چهار رکعتی  بعد از نیمه شب ؛

در محضر آیت الله فاطمی نیا :

شبها را بیهوده به هدر ندهيد ، هرمقدار كه حال داشتيد از نماز شب را بخوانيد .

نماز مستحبي از حضرت صادق عليه السلام نقل شده است كه بعد از نصف شب چهار ركعت ( دو تا نماز دو ركعتي) نماز خوانده شود و پس از آن به سجده رفته و صد مرتبه با تمام جان گفته شود :

      "ما شاءالله"

یعنی : هر چه او ( خدا ) بخواهد ؛

الله اكبر از اين تعبير بلند ...

در روايت است كه خداوند به ملائكه ميگويد چه چيزي به اين بنده ام بدهم ؟

ملائكه ميگويند خداوندا ما عقلمان نمیرسد ...


                                                              { صلوات+عج }

 :: موضوعات مرتبط: برکات اقامه نماز 2، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : شنبه 26 تير 1394
زمان : 1:10
فضیلت تلاوت آیات وحی 2فضیلت تلاوت آیات وحی

 

 


بنام ذوالجلال والاکرام

 

      به منظور پاسخگوئی به درخواست همراهان عزیز ، نکات کاربردی ازسلسله

مباحث جلسات هفتگی تلاوت جمعی ختم قرآن کریم در صبح های جمعه اصحاب

قرآنی در چهار فصل با عناوین " آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار " ارائه میکردد .

 

آیات وحی - قسمت دوم

                   

1 -  عظمت آيات آخر سوره حشر :

 در بعضى از روايات آمده است كه اسم اعظم خدا ، در آيات آخر سوره حشر است .

يكى از اصحاب مى گويد : از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) درباره اسم اعظم خدا سؤ ال كردم ، فرمود : عليك باخر الحشر و اكثر قرائتها : [ بر تو باد كه آخر سوره حشر را بخوانى و زياد بخوان ] !

بار ديگر همين سؤ ال را تكرار كردم ، حضرت همان پاسخ را تكرار فرمود  !

حتى در حديثى آمده است : [ انها شفاء من كل داء الاالسام ، و السام الموت : اين آيات شفاء هر دردى است مگر مرگ !     ]

و باز از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده که فرمود : هر که خواتیم (آیه های پایانی) سوره حشر را در شب یا در روز بخواند و در آن روز بمیرد ، حق سبحانه بهشت بر او واجب گرداند .

و نیز روایت است از آن حضرت که فرمود : هرکه در صباح (صبح)  سه بار بگوید :

 « أَعوذُ باللّه ِ مِن الشَّیطانِ الرَّجیم » و سه آیه آخر سوره حشر بخواند ، حق سبحانه ، هفتاد هزار فرشته بر او موکل گرداند تا او را نگاه می دارند از جمیع آفات و صلوات بر او می فرستند تا شب و اگر در آن روز بمیرد ، شهید بمیرد و اگر آن را به همین طریق در شبانگاه بخواند ، همین منزلت یابد .

 

2 -  فضیلت و خواص سورة الملك :

 از رسول خدا صلی الله علیه آله وسلم روایت شده است : هر کس در شب سوره ملک را قرائت کند اجری مانند احیای شب قدر را خواهد داشت . و ایشان خود ، هر شب پیش از خواب این سوره را قرائت می کردند .

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است : در کتاب خدا سوره ای است که سی آیه  دارد و هر کس پیش از خوابیدن آن را قرائت کند خداوند برای او سی حسنه می نویسد و سی گناه از او را پاک می کند وسی درجه بر درجات او می افزاید و فرشته ای از فرشتکان خدا مأمور میشود تا بال هایش را بر روی او بگسترد و او را از هر بدی و آفتی نگه دارد تا از خواب بیدار شود و این سوره از جانب صاحبش در روز قیامت مجادله می کند و آنقدر شفاعت می کند تا او را ببخشند ، آن سوره ملک است .

امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمودند : هر کس سوره ملک را در نماز واجب خود یا پیش از آنکه بخواند ، قرائت نماید تا صبح در امان الهی خواهد بود تا وارد بهشت شود .

از ایشان در روایتی دیگر آمده است  : هر کس سوره ملک را برای میّتی بخواند از عذابی که در آن است تخفیف داده می شود و اگر قرائت کننده به اموات هدیه کند ثواب آن با سرعت برق به انها می رسد .

 

3 -  چگونه همسر خوب و شایسته ای بیابیم ؟

 استفاده از برکات آیات وحی برای پیدا کردن همسر خوب و شایسته :

1 –  سه روز متوالی روزه بگیرند ، ترجیحا روز پنجشنبه ، جمعه و شنبه  باشد و بهتر است در ماه رجب و شعبان و رمضان انجام شود .

2 –  بعد از افطار روز سوم ، 3 آیه از سوره فرقان را 21 مرتبه بخواند ( نه بیشتر و نه کمتر ) ، چنانچه در اعداد اشتباه شد ، ذکر را از اول تکرار کنند .

3 – آیات ۷۴ تا ۷۶ سوره فرقان ، شروع از" والذین . . . تا آخر مقاما " .

والَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا أولَئِکَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَیُلَقَّوْنَ فِیهَا تَحِیَّةً وَسَلامًا خالِدِینَ فِیهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

                                                                                                     مستدرک الوسائل ج ۱۴ ص ۲۱۱ 

چنانچه گفتن 21 بار آیات فوق فراموش شد هر زمان یادش آمد بخواند .

این اعمال را والدین هم میتوانند انجام دهند و نتیجه داده است .

 انشاءالله خدای متعال همسر شایسته و کفو او را نصیب فرماید . 

 ( روش مذکور مکرر عمل شده و نتیجه بخش بوده است و بسیار مجرب میباشد . )  

 

4 -  نتيجه‌ روگرداني از ذكر خدا :

 و من اعرض عن ذكري فانّ له معيشةً ضنكاً و نحشره يوم القيامة اعمي .


    هر كسي از ياد من روي گردان شود زندگي تنگ و سختي خواهد داشت، و روز قيامت او را نابينا محشور مي‌كنيم . «طه ، 124»
مجازات براي كساني كه روي گرداندن از خدا : كساني كه از ياد خدا روي مي‌گردانند دو مجازات در آيه فوق تعيين شده است .
1ـ يكي تنگي معيشت در اين جهان ، 2ـ ديگري نابينايي در جهان ديگر .
    غفلت از ياد حق و پي‌آمدهاي آن : گاه مي شود درهاي زندگي به روي انسان به كلّي بسته مي‌شود ، و دست به هر كاري مي‌زند با درهاي بسته روبه‌رو مي‌گردد، و گاهي به عكس به هر جا روي مي‌آورد خود را در برابر درهاي گشوده مي‌بيند، مقدّمات هر كار فراهم است و بن‌بست و گرهي در برابر او نيست ، از اين حال تعبير به وسعت زندگي و از اولي به ضيق يا تنگي معيشت تعبير مي‌شود، منظور از (معيشت ضنك) كه در آيات بالا آمده نيز همين است .


جالب اين كه در روايات اسلامي مي‌خوانيم كه از امام صادق ـ عليه السّلام ـ پرسيدند: منظور از آيه‌ (من اعرض ذكري فان له معيشة ضنكا) چيست؟ فرمود:(اعراض از ولايت امير مؤمنان ـ عليه السّلام ـ است .  آري آن كس كه الگوي خود را از زندگي علي ـ عليه السّلام ـ بگيرد همان ابر مردي كه تمام دنيا در نظرش از يك برگ درخت كم ارزش‌تر بود آن چنان به خدا دل ببندد كه جهان در نظرش كوچك گردد، او هر كس باشد، زندگي گشاده و وسيعي خواهد داشت، امّا آنها كه اين الگوها را فراموش كنند در هر شرايط گرفتار معيشت ضنك هستند .

« الا بذكر الله تطمئن القلوب و من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا  »

      اگر انسان بخواهد از خواطر نفسانی و شیطانی ، در امان بماند، باید وجودش را ذکر خدا فرا بگیرد ؛ یعنی انسان ، دائم الذّکر شود . اگر انسان ، دائم الذّکر شد ، معلوم است چه زمانی خطورات نفسانی می‌تواند به او هجمه بیاورد ؟! البته خطورات شیطانی می‌آید ، امّا چون در حصن حصین است - که این حصن حصین، همین ذکر است -  قدرت عمل کردن ندارد   .

  پس یاد پروردگار عالم باید تمام اعضاء و جوارح را فرابگیرد . لذا انسان باید تمام وجودش، یاد باشد . نه این که تصوّر کند که یاد فقط به لسان است که به یاد حمد خدا باشیم .

    انسان به جایی باید برسد که دائم درحال ذکر باشد و وجود انسان یاد خدا باشد .

    در مشکاة‌الانوار این روایت ذکر و یاد خدا در اعضاء و جوارح بیان شده است .

حضرت باقرالعلوم، امام محمّدباقر (صلوات اللّه و سلامه عليه) فرمودند ( تمام اعضاء وجوارح یاد دارند ) :

   ذِكْرُ اللِّسانِ الْحَمْدُ وَ الثَّناءُ، وَ ذِكْرُ النَّفْسِ الْجَهْدُ وَ الْعَناءُ، وَ ذِكْرُ الرّوحِ الْخَوْفُ وَ الرَّجاءُ، وَ ذِكْرُ الْقَلْبِ الصِّدْقُ وَ الصَّفاءُ، وَ ذِكْرُ الْعَقْلِ التَّعْظيمُ وَ الْحَياءُ، وَ ذِكْرُ الْمَعْرِفَةِ التَّسْليمُ وَ الرِّضا، وَ ذِكْرُ السِّرِّ الرُّؤْيَةُ وَ اللِّقاءُ؛ .

ذكر زبان ، حمد و ثناء ، ذكر نفس ، سختكوشى و تحمّل رنج ، ذكر روح ، بيم و اميد ، ذكر دل ، صدق و صفا ، ذكر عقل ، تعظيم و شرم ، ذكر معرفت ، تسليم و رضا و ذكر باطن ، مشاهده و لقا است .            (مشکاة الانوار ص 113)

تبیین و تشریح حدیث فوق بحث مبسوطی را میطلبد که در حد فرصت در جلسات بیان شده است .:: موضوعات مرتبط: فضیلت تلاوت آیات وحی 2، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : شنبه 25 تير 1394
زمان : 11:22
فضیلت و خواص سورة الملك ، آثار و برکات آن


 

فضیلت و خواص سورة الملك ، آثار و برکات آن
 

سوره «المنجیه» ، «الواقعیة» و «المانعة» ؛

 

     شصت و هفتمین سوره قرآن کریم است که مکی  است و 30 آیه دارد . نام دیگر این سوره «المنجیه» و «الواقعیة» می باشد .

از رسول خدا صلی الله علیه آله وسلم روایت شده است: هر کس در شب سوره ملک را قرائت کند اجری مانند احیای شب قدر را خواهد داشت. و ایشان خود هر شب پیش از خواب این سوره را قرائت می کردند .

ایشان در روایتی دیگر فرموده اند: دوست دارم که سوره ملک در قلب هر مؤمنی باشد .  

همچنین فرمودند : بدانید سوره ملک  از طرف قاری و صاحب این سوره در روز قیامت مجادله می کند و برای او طلب آمرزش و مغفرت می کند.

یکی از ارزش ها وبرتری های این سوره نجات دهندگی آن است . ابن عباس می گوید: مردی بر روی قبری نشست در حال که نمی دانست آنجا  قبری است.و سوره ملک را قرائت نمود ناگاه صدایی بلند شنید که می گوید : این سوره نجات دهنده است . این مطلب را به عرض پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم رساندند ایشان فرمود : این سوره نجات دهنده از عذاب قبر است .

امام باقر علیه السلام نیز در فضیلت این سوره فرمودند : سوره ملک ، سوره مانعه است و مانع از عذاب قبر می شود و در تورات نیز سوره ملک نوشته شده است . هر کس در شب ها این سوره را قرائت نماید عملی زیاد و پاک و نیکو به جا آورده است. و از گروه غافلان نوشته نمی شود . من پس از نماز عشای خود به حالت نشسته آن را قرائت می کنم و پدرم امام سجاد  علیه السلام در شب و روز این سوره را قرائت می کرد . هر کس آن را قرائت کند هنگامی که نکیر و منکر از جانب پاهایش وارد قبرش می شوند پاهایش به این دو فرشته می گویند: شمارا به بالاتر از من راهی نیست زیرا این بنده خدا به روی ما ایستاد و سوره ملک را در رشب و روز قرائت می کرد و اگر از جانب شکم و سینه اش بیایند به آنها گفته می شود که شما را به این بنده راهی نیست؛ زیرا  او، سینه اش را جایگاه سوره ملک قرار داده است و اگر نکیر و منکر از جانب سرش بیایند زبانش به آن دو می گوید: شما را به پایین تر از من راهی نیست زیرا این بنده خدا به وسیله من سوره  ملک را هر شب و روز قرائت می کرد .

 

آثار و برکات سوره ملک :

 1-  امنیت

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است : در کتاب خدا سوره ای است که سی آیه  دارد و هر کس پیش از خوابیدن آن را قرائت کند خداوند برای او سی حسنه می نویسد و سی گناه از او را پاک می کند وسی درجه بر درجات او می افزاید و فرشته ای از فرشتکان خدا مأمور میشود تا بال هایش را بر روی او بگسترد و او را از هر بدی و آفتی نگه دارد تا از خواب بیدار شود و این سوره از جانب صاحبش در روز قیامت مجادله می کند وآن سوره ملک است . 

امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمودند : هر کس سوره ملک را در نماز واجب خود یا پیش از آنکه بخواند قرائت نماید تا صبح در امان الهی خواهد بود تا وارد بهشت شود .

2 -  شفاعت و بخشش

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده است : سوره ای در قرآن است که سی آیه دارد و فرد قرائت کننده خود را آنقدر شفاعت می کند تا او را ببخشند و آن سوره ملک است .

همچنین فرموده اند : هر کس سوره ملک را قرائت کند نجات دهنده او از عذاب قبر است و به اجری همانند کسی که شب قدر را احیا داشته است اعطا می شودو هر کس این سوره را حفظ کند . انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه و عذاب در قبر نگه می دارد او را به خدا نزدیک می کند تا اینکه وارد بهشت شود در حالی که از وحشت قبر در امان است .

3 -  غفران برای اموات

قرائت قرآن و هدیه کردن ثواب آن به گذشتگان ، موجب رفع گرفتاری های آخرتی آنها و مغفرت و بخشش برای ایشان خواهد بود . رسول  خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این باره فرموده است : هر کس سوره ملک را قرائت کند وبه برداران خود که در گذشته اند هدیه کندثواب آن با سرعت برق به آنها خواهد رسیدو در عذاب گناهان ایشان تخفیف داده می شود و مایه انس ایشان در قبر می شود .

از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت شده : هر کس سوره ملک را برای میّتی بخواند از عذابی که در آن است تخفیف داده می شود و اگر قرائت کننده به اموات هدیه کند ثواب آن با سرعت برق به انها می رسد .

4 -  دندان درد

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده است : هر کس که دندانش درد می کند انگشتش را بر دندانی که درد می کند بگذارد و آیه «23 سوره ملک» را هفت مرتبه بخواند .

{ صلوات+عج }:: موضوعات مرتبط: فضیلت و خواص سورة الملك ، آثار و برکات آن، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : پنج شنبه 25 تير 1394
زمان : 11:21
آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار


 

 

آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار

 

 

 

بنام ذوالجلال والاکرام

 

      به منظور پاسخگوئی به درخواست همراهان عزیز ، نکات کاربردی از

سلسله مباحث جلسات هفتگی تلاوت جمعی ختم قرآن کریم در صبح های

جمعه اصحاب قرآنی در چهار فصل با عناوین " آیات وحی ، نماز ، ادعیه و

اذکار " ارائه میکردد .

      البته بهره برداری معنوی از آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار زمانی

مؤثر خواهد بود که با توجه به معانی آنها تلاوت شوند و با اعمال و رفتار

مسلمانی پیوند خورده باشند .

خداوند به همه ما توفیق دهد که مضامین مطالبی که تلاوت میکنیم را

در زندگی خود پیاده و با رفتارمان مبلغ واقعی دین مبین اسلام باشیم ،

                                              انشاءالله .

     نکات مذکور در چهار فصل به شرح ذیل ارائه میگردد :

       1 -  آیات وحی

       2 -   نماز

       3 -   ادعیه

       4 -  اذکار

 :: موضوعات مرتبط: آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 25 تير 1394
زمان : 11:20
فضیلت تلاوت آیات وحی


 

 

فضیلت تلاوت آیات وحی

 

 

 

 

بنام ذوالجلال والاکرام

 

      به منظور پاسخگوئی به درخواست همراهان عزیز ، نکات کاربردی ازسلسله

مباحث جلسات هفتگی تلاوت جمعی ختم قرآن کریم در صبح های جمعه اصحاب

قرآنی در چهار فصل با عناوین " آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار " ارائه میکردد .

 

فصل اول : آیات وحی

 

1 -  فضیلت ده آیه از سوره بقره :

      علی بن الحسین (ع) روایت کرده که رسول خدا (ص) فرمودند :  کسی که

(هر شب و یا صبح) 4 آیه از اول سوره بقره و آیه الکرسی را با دو آیه بعد از آن و 3

آیه آخر آن سوره را بخواند ، هیچگونه بدی و ناراحتی در جان و مال خویش نبیند و

شیطان لعین به وی نزدیک نشود و قرآن را فراموش نکند .

 

 2- عظمت آيات آخر سوره حشر :

    رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود :  هر كس هنگام صبح سه مرتبه بگويد:

«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» و سه آيه آخر سوره حشر را هم بخواند، خداوند

رؤف و مهربان هفتاد هزار فرشته را بر او مؤ كل مى‌نمايد كه تا شب بر او درود و

صلوات بفرستند . و اگر در آن روز از دنيا رحلت كند ، حكم شهيد را خواهد داشت .

( بشرط اينكه وظائف ديگرش را هم انجام دهد . )  و اگر بعد از عشا بخواند نيز

همين ثواب را تا صبح خواهد داشت .

 

3 -  تلاوت آیت الکرسی بعد از هر نماز :

     حضرت رسول اعظم ( صلّی الله علیه و آله ) : هر كس آيه الكرسي را بعد از 

هر نماز واجب بخواند نمازش قبول درگاه حق ميگردد و در امان خدا باشد و خداوند 

او را از بلاها و گناهان نگه دارد .

 

4 - برکت تلاوت آیه 114 سوره مائده  :

    از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که ایشان فرمودند : هر کس هنگام

صبح قبل از تکلم ، آیه 114 سوره مائده را با بسم الله 3 بار قرائت کند روزی او در آن

روز از جایی رسد که خود نیز گمان ندارد .

 

5 - امان از گناه :

      امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند : هر کس نماز صبح را بر پا دارد و پس

از نماز در جایش بنشیند و سوره توحید را یازده مرتبه قبل از طلوع خورشید قرائت

کند آن روز مرتکب گناه نمی شود ، هر چند شیطان بخواهد .

 

6 - فضیلت خواندن سوره قدر هنگام وضوگرفتن  :

    امام رضا علیه السلام می فرمایند : هر مومنی که هنگام وضو  گرفتن سوره قدر

را بخواند از گناهانش خارج می شود مانند آن روزی که از مادر زاده شد .

 

7 - مغفرت براي اموات :

        امام رضا(ع) : هر کسی به زیارت قبر برادر مؤمنش برود و دست بر آن بگذارد و

هفت مرتبه سورة « انا انزلناه » را بخواند ، خداوند او را از ترس بزرگ روز قیامت

ایمن می دارد و هم او و صاحب قبر را مي آمرزد .

 

 { صلوات+عج }

 :: موضوعات مرتبط: فضیلت تلاوت آیات وحی، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 25 تير 1394
زمان : 11:19
برکات اقامه نماز


 

 

برکات اقامه نماز

 

 


 

 

بنام ذوالجلال والاکرام

 

      به منظور پاسخگوئی به درخواست همراهان عزیز ، نکات کاربردی ازسلسله

مباحث جلسات هفتگی تلاوت جمعی ختم قرآن کریم در صبح های جمعه اصحاب

قرآنی در چهار فصل با عناوین " آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار " ارائه میکردد .

 

فصل دوم : نماز

 

1 - نماز امام زمان ، حضرت مهدی(عج) :

 

   از آداب‌ و وظایف‌ مؤمنان‌ منتظر در عصر غیبت‌، هدیه‌ كردن‌ ثواب‌ نماز یا قرائت‌ قرآن‌ به‌ امام‌ زمان‌ علیه‌ السلام‌، است‌. تا از محبت‌ و دوستی‌ آن‌ امام‌ بزرگوار بیشتر بهره‌مند گردیم‌ ، چنانكه‌ امام‌ موسی‌ كاظم‌ (ع) در فضیلت‌ آنان‌ كه‌ ثواب‌ نماز و قرائت‌ و ختم‌ قرآن‌ رابه‌ پیامبر و ائمه‌ اطهار، علیهم‌ السلام‌، هدیه‌ می‌كنند، فرموده‌اند : پاداش‌ آنان‌ این‌ است‌ كه‌ در روز قیامت‌ با ما اهل‌بیت‌ خواهند بود .

همچنین‌ از یكی‌ از معصومین‌، علیهم‌ السلام‌، روایت‌ است‌ كه‌ فرموده‌اند :  هر كس‌ ثواب‌ نماز خود (چه‌ واجب‌ و چه‌ مستجب‌) را برای‌ رسول‌ خدا و امیر المؤمنین‌ و امامان‌ بعد از آن‌ حضرت‌، علیهم‌ السلام‌، قرار دهد خداوند ثواب‌ نمازش‌ را آنقدر افزایش‌ می‌دهد كه‌ از شمارش‌ آن‌ نفس‌ قطع‌ می‌گردد و پیش‌ از آنكه‌ روحش‌ از بدنش‌ برآید به‌ او گفته‌ می‌شود: هدیه‌ تو به‌ ما رسید پس‌ امروز، روز پاداش‌ و تلافی‌ كردن‌ (نیكیهای‌) توست‌. دلت‌ خوش‌ و چشمت‌ روشن‌ باد به‌ آنچه‌ خداوند برایت‌ مهیّا فرموده‌ و گوارایت‌ باد آنچه‌ كه‌ به‌ آن‌ رسیده‌ای‌ .

    سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه ؛ دو ركعت است مى‏ خوانى در هر ركعت سوره «حمد» را تا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ و چون به اين آيه رسيدى آن را صد مرتبه مى ‏گويى و در مرتبه آخر سوره را تمام مى‏ كنى پس «قل هو الله أحد» را يك بار مى‏ خوانى و چون از نماز فارغ شدى دعای حضرت را بخوان  .( دعای حضرت در ادامه این نماز در مفاتیح آمده که تقریبا همان دعای فرج میباشد ) .

برای اینکه جزء منتظرین آقاجان ( یوسف زهرا) باشیم هر شب قبل از نماز شب این نماز را خوانده و جهت سلامتی و فرجشان دعا کنیم .

 

2 - نماز با فضیلت توبه :

 

   رسول خدا(ص) در روز یکشنبه ماه ذى القعده فرمود: «ای مردم! کدام‌یک از شما می‌خواهید توبه کنید؟» گفتند: رسول خدا!  همه ما می‌خواهیم توبه کنیم. پیامبر فرمود: «غسل کرده، وضو گرفته و چهار رکعت نماز بجا آورید. در هر رکعت یک‌بار "فاتحة الکتاب"، سه‌بار "قل هو اللّه احد" و یک‌بار "معوذتین" (قل اعوذ برب الناس ‏و قل اعوذ برب الفلق) بخوانید. آن‌گاه هفتادبار استغفار نموده و در پایان "لا حول و لا قوّة إلا باللّه" بگویید. سپس بگویید:

   "یا عزیز یا غفّار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فإنّه لا یغفر الذّنوب إلا أنت" ؛ 

آنگاه فرمود : «بنده‌اى از امت من چنین عملى را انجام نمی‌دهد، مگر این‌که از آسمان به او ندا می‌رسد : بنده خدا!  عمل را از نو شروع کن که توبه تو قبول، و گناهانت آمرزیده شد. فرشته دیگر از زیر عرش ندا می‌کند : اى بنده ! مبارک باد بر تو و بر خانواده و خاندانت. منادى دیگرى صدا می‌زند: در روز قیامت، دشمنانت را از تو راضى می‌نمایند. فرشته دیگرى ندا می‌کند: اى بنده! با ایمان از دنیا می‌روى. دینت از تو گرفته نشده و قبر تو وسیع و نورانى خواهد شد. منادى دیگرى صدا می‌زند: پدر و مادرت راضى می‌شوند، گرچه خشمگین باشند، پدر و مادر، تو و خاندانت بخشیده شده و در دنیا و آخرت خوش رزق خواهى بود. جبرئیل ندا می‌کند: من با فرشته مرگ پیش تو آمده و به او دستور می‌دهم که با تو خوش‌رفتار بوده، به‌خاطر مرگ آسیبى به تو نرسانیده و به نرمى، روح را از بدنت خارج نماید. »
 گفتند: ای رسول خدا! اگر کسى در زمان دیگرى چنین بگوید چطور؟ آن حضرت فرمود: «چیزهایى را که گفتم براى او نیز خواهد بود. جبرئیل این مطالب را در شب معراج به من گفت».

 

 3 - سفارش«آخوند ملا فتحعلی سلطان ­آبادی»،استاد سیدعلی آقا قاضی(ره) :

    ایشان می ­فرماید : « در هر ماه، نماز اول ماه را بخوان . هر شب نماز لیلۀ ­الدفن را برای مؤمنینی که از دنیا رفته­ اند بخوان . همچنین زیارت عاشورا را هم ترک نکن ».

حضرت آیت ­الله بهجت هم در پاسخ به شخصی که گفته بود : «سفارشی به من بفرمایید»، همین سه مطلب را مطرح کردند . آن­ گاه فرمودند: «یکی از اقوام از دنیا رفته بود و بعدها وی را در خواب دیدند که می­ گوید: «نمازی که ملافتحعلی خواند، مرا نجات داد».

 

4 - طریقۀ خواندن نماز اول ماه :

    امام جواد (علیه­ السلام) می­ فرماید : وقتی ماه جدید داخل شد، روز اول آن، دو رکعت نماز بگذار. در رکعت اول، بعد از حمد، ۳۰ بار سورۀ توحید را بخوان و در رکعت دوم ، بعد از حمد ، ۳۰ بار سورۀ قدر را بخوان. سپس هر مقدار به برایت مقدور بود صدقه بده .

اگر این کار را انجام دهی، سلامت خود را در این ماه خریده ­ای .

البته مستحب است که بعد از خواندن نماز اول ماه، این دعا را هم بخوانید : 

       بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏ وَ مَا مِنْ‏ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ.

 

5 - کیفیت نمازلیله الدفن :

   دو ركعت است، در ركعت اول سوره «حمد» و آية الكرسى، و در ركعت دوم سوره حمد و ده مرتبه سوره قدر بخواند، چون سلام داد بگويد :

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها اِلى قَبْرِ فُلان.

 

 و به جاى فلان نام ميّت را ذكر كند و در حالت کلی بگوید :

( لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْمُسْلِمينَ وَالْمُسْلِماتِ)

       سيّد ابن طاووس ، از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله روايت كرده : ساعتى بر ميّت سخت‏ تر از شب اول قبر  نمى‏ گذرد، بنابراين با درگذشتگان خود به صدقه رحم كنيد، و اگر چيزى كه صدقه بدهى نيافتى ، يكى از شما این  دو ركعت نماز را بخواند  ، حق تعالى همان ساعت هزار فرشته به سوى قبر آن ميّت فرستد كه با هر فرشته جامه ‏اى و حلّه‏ اى است، و تنگى قبر او را تا روز نفخ صور وسعت دهد، و به نمازگزار به عدد آنچه آفتاب بر آن بتابد حسنات عطا كند، و چهل درجه براى او بالا برده‏ مى ‏شود .

چرا از این فیض عظیم هر شب بی بهره باشیم !!!

 

6 - نماز والدین جهت فرزندان و پدر و مادر :

        محدث قمی (ره) آورده است که حضرت امام صادق عليه السّلام ؛ هر شب براى فرزند خود ، و هر روز براى‏ پدر و مادر خود ، دو ركعت نماز به جا مى‏ آوردند ، در ركعت اول سوره «قدر» و در ركعت دوم سوره «كوثر» قرائت مى‏ كردند . لذا در هر روز دو رکعت نماز به روش مذکور به پدر و مادر هدیه میشود و دو رکعت هم درشب برای عاقبت بخیری فرزندان اقامه میکنیم .  

        **  دعای مناسب برای قنوت نماز والدین :     

           " رَبِّاغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً ، اجْزِهِما بِالاِحْسانِ إِحْسانا وَبِالسَّيِّئاتِ غُفْرانا "

      **   دعای مناسب برای قنوت نماز فرزندان :   

" رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍۢ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا "

                                                                   فرقان /74                                                              

{ صلوات+عج }

 :: موضوعات مرتبط: برکات اقامه نماز، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : پنج شنبه 25 تير 1394
زمان : 11:18
اعجاز ادعیه


 

 

اعجاز ادعیه

 

 


 

 

بنام ذوالجلال والاکرام

 

      به منظور پاسخگوئی به درخواست همراهان عزیز ، نکات کاربردی ازسلسله

مباحث جلسات هفتگی تلاوت جمعی ختم قرآن کریم در صبح های جمعه اصحاب

قرآنی در چهار فصل با عناوین " آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار " ارائه میکردد .

 

فصل سوم : ادعیه

 


    1- دعائى براى عاقبت بخيرى و با حال توبه از دنيا رفتن :


    امام رضا عليه السلام روايت كند كه امام صادق عليه السلام مى فرمايد : هر كس به هنگام شنيدن اذان صبح و اذان مغرب ، اين دعا را بخواند و سپس در آن روز يا شب بميرد، در حالت توبه از دنيا رفته است  :

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِاِقْبالِ نَهارِكَ وَاِدْبارِ لَيْلِكَ وَحُضُورِ صَلَواتِكَ وَاَصْواتِ دُعآئِكَ وَتسْبيحِ مَلاَّئِكَتِكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَتُوبَ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوّابُ الرَّحيمُ .  

 

     2 - دعاى شیبه هذلى :

  حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده اند که شیبه هذلى به خدمت حضرت رسول (ص) آمد و گفت یا رسول اللّه من پیر شده ام و قوّه ام وفا نمى کند به اعمالى که قبل از این خود را به آن عادت داده بودم از نماز و روزه و حجّ و جهاد پس تعلیم کن مرا کلامى که خدا مرا به آن نفع بخشد و بر من سبک و آسان باشد حضرت فرمود که بار دیگر بگو او سه مرتبه این سخن را اعاده کرد پس حضرت فرمود که نماند بر اطراف تو درختى و کلوخى مگر اینکه گریست بر تو براى ترحّم بر تو ،

 هرگاه از نماز صبح فارغ شوى ده مرتبه بگو :

سُبْحانَ اللَّهِ الْعَظیمِ وَبِحَمْدِهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ  .   

    تا خدا تو را عافیت دهد به برکت این دعا از کورى و دیوانگى و خوره و پیسى و پریشانى و خَرِفْ شدن .

 شیبه گفت : یا رسول اللّه (ص) این براى دنیاى من است ، براى آخرت من چیزى بفرما ،

حضرت فرمود که مى گوئى  بعد از هر نماز :

اَللّهُمَّ اهْدِنى مِنْ عِنْدِک وَاَفِضْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِک وَانْشُرْ عَلَىَّ مِنْ رَحْمَتِک وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَکاتِک .

پس حضرت فرمود که اگر بر این مواظبت نماید و عمداً ترک نکند تا وقت مردن چون به صحراى محشر درآید هشت دَرِ بهشت براى او گشوده گردد که از هر دَرْ که خواهد داخل شود .

 

    3 دعائی از یوشع بن نون :

    از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که شخصى از اصحاب حضرت رسول صلى الله علیه و آله نامه اى را یافت و به خدمت آن حضرت آورد پس حضرت فرمود ندا کردند که همه اصحاب حاضر شوند پس بر منبر برآمد و فرمود که این نامه اى است که یوشع بن نون وصىّ موسى علیه السلام نوشته است و مضمون نامه این بود : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ بدرستى که پروردگار شما به شما دوست و مهربان است بدرستى که بهترین بندگان پرهیزکار گم نامست و بدترین خلق کسى است که انگشت نماى مردم باشد به ریاست باطل پس کسى که خواهد به او ثواب کامل داده شود و شکر نعمتهاى خدا کرده باشد پس در هر روز این دعا بخواند :

سُبْحان َاللَّهِ کما ینْبَغى لِلَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ کما ینْبَغى لِلَّهِ وَ لا اِلهَ اِلا اللَّهُ کما ینْبَغى لِلَّهِ وَاللَّهُ اَکبَرُ کما ینْبَغى لِلَّهِ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِالِلَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلى مُحَمَّدٍالنَّبِىِّ وَ عَلى اَهْلِ بَیتِهِ وَ جَمیعِ الْمُرْسَلینَ وَالنَّبِیینَ حَتّى یرْضَى اللَّهُ .

و قطب راوندى در دعوات خود روایت کرده است از حضرت امام رضا (ع) که حضرت رسول خدا (ص) فرمود : هر که خواهد که او را زیاده از مجاهدین در ملاء اعلى ثنا گویند پس هر روز این دعا بخواند اگر حاجتى داشته باشد برآورده شود و اگر دشمنى داشته باشد بر او غالب گردد و اگر قرضى داشته باشد ادا شود و اگر غمّى و همّى داشته باشد زایل گردد و این دعا از هفت آسمان بالا رود تا در لوح محفوظ براى او نوشته شود .

 


  4 - دعا برای پوشانده شدن گناهان در آخرت :

   حضرت رسول صلى الله عليه و آله : هر كه خواهد كه خدا او را در قيامت بر اعمال بد او مطلع نگرداند و ديوان گناهان او نگشايد بايد كه بعد از هر نماز اين دعا بخواند :

     اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَكَ أَرْجَى مِنْ عَمَلِي وَ إِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي‏ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ذَنْبِي عِنْدَكَ عَظِيماً فَعَفْوُكَ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِي ، اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلاً أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ فَرَحْمَتُكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِي وَ تَسَعَنِي ، لِأَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .‏

 

   5 - دعای سجده آخر نوافل در هر شب :

       از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : هر كه در سجده آخر نوافل در هر شب و خصوصا در شب جمعه هفت مرتبه اين دعا را بخواند چون فارغ شود آمرزيده شده باشد و دعا اين است :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ اسْمِكَ الْعَظِيمِ وَ مُلْكِكَ الْقَدِيمِ‏ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الْعَظِيمَ إِلاَّ الْعَظِيمُ‏ .

 

   6 - دعای حضرت يوسف عليه السلام :

 دعايى كه جبرئيل تعليم حضرت يوسف عليه السلام كرد هنگامى كه در زندان بود ، جهت فرج و گشایش امور ،  سه مرتبه  بعد از نمازهای یومیه مى ‏گويى :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ ارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ‏ .

 

  7- دعای شرح صدر از وجود مبارك امام سجاد (ع) :

   این دعا از وجود مبارك امام سجاد (ع) نقل شده است که به منظور درخواست لوازم  سه گانه شرح صدر از ذات أقدس إله جهت آمادگی برای سفر آخرت در قنوت و سجده خوانده میشود .

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي التَّجَافِيَ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ الْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَ الاسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْفَوْتِ .

 

   8 حقوق ائمه معصومین بر شیعیان :

  امام صادق(ع) فرموده اند :

        همانا از حقوق ما بر شیعیان این است که بعد از هر نماز واجب ، دست شان را بر چانه گذاشته و سه مرتبه بگویند :

یا رَبَّ مُحَمَّدٍ عَجِّل فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ .

یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إِحفَظ غَیبَةَ مُحَمَّدٍ .

یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إِنتَقِم لِابنَةِ مُحَمَّدٍ .

 

{ صلوات+عج }

 :: موضوعات مرتبط: اعجاز ادعیه، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : یک شنبه 25 تير 1394
زمان : 11:17
کرامت اذکار


 

 

کرامت اذکار

 

 

 

 

بنام ذوالجلال والاکرام

 

      به منظور پاسخگوئی به درخواست همراهان عزیز ، نکات کاربردی ازسلسله

مباحث جلسات هفتگی تلاوت جمعی ختم قرآن کریم در صبح های جمعه اصحاب

قرآنی در چهار فصل با عناوین " آیات وحی ، نماز ، ادعیه و اذکار " ارائه میکردد .

 

فصل چهارم : اذکار

 

   1 - چگونه هر روز به عدد هر رگى از رگهاىِ بدن خود تصدّق کنیم ؟

 

      قطب راوندى روایت کرده است که در بنى اسرائیل عابدى بود که سالها عبادت حق تعالى کرده بود روزى دعا کرد که پروردگارا مى خواهم حال خود را نزد تو بدانم اگر عملهاى مرا پسندیده باشى دیگر از این اعمال بسیار کنم و الاّ پیش از مرگ توبه کنم حق تعالى ملکى به نزد او فرستاد و گفت تو را نزد خدا هیچ عمل خیر نیست گفت پروردگارا عبادتهاى من چه شد ملک گفت هر کار خیرى که مى کردى به مردم خبر مى دادى و مى خواستى مردم تو را نیک دانند و به نیکى یاد کنند اکنون ثواب تو همان است که خود براى عمل خود راضى شدى این سخن برعابد بسیار گران آمد و محزون و نالان شد پس ‍ بار دیگر ملک آمد و گفت حقّ تعالى مى فرماید که الحال خود را از من بخر و بعد از این هر روز به عدد هر رگى از رگهاىِ بدن خود تصدّق بکن گفت چگونه توانم چنین کارى بکنم فرمود که هر روز سیصد و شصت مرتبه به عدد رگهاى بدن خود بگو:

   " سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَلا اِلهَ اِلا اللَّهُ وَاللَّهُ اَکبَرُ وَلا حَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاّ بِاللَّهِ "

   گفت پروردگارا زیاده بفرما فرمود اگر زیاده بگوئى ثوابت بیشتر است .

و کلینى به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت رسالت پناه صلى الله علیه و آله هر روز به عدد رگهاى بدن سیصد و شصت مرتبه مى گفت :

                         " اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ کثیراً عَلى کلِّ حالٍ "

 

2 - ذکر پيش از طلوع و غروب آفتاب :

     حضرت امام صادق عليه السّلام : بر هر مسلمان فرض است كه‏ ده مرتبه پيش از طلوع آفتاب، و ده مرتبه پيش از غروب خورشيد، اين دعا را بخواند :

لا اِلهَ اِلا اللّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ

يُحْيى وَ يُميتُ وَ هُوَ حَىُّ لايَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ .

 

3 ذکر محفوظ ماندن از خطورات و شر شیطان :

  حضرت امام صادق عليه السّلام : پيش از طلوع و غروب آفتاب‏ ده مرتبه بگو :

اَعُوذُ بِاللّهِ السَّميعِ الْعَليمِ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطينِ وَ اَعُوذُ بِاللّهِ اَنْ يَحْضُرُونِ اِنَّ اللّهَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ .

 

و تکرار آن در لحظه های مناسب جهت امان از وسوسه های شیطان .

 

4 - کرامتی از ملامحمد باقر مجلسی (ره) :

 

   ملا محمد باقر مجلسي صاحب بحارالانوار به خط خود نوشته است . بنده خطاكار محمدباقر مجلسي فرزند محمدتقي، شبي از شبهاي جمعه درباره دعاها مطالعه مي كردم . دعايي نظرم را جلب كرد كه الفاظ آن كم بود ولي معناي زيادي داشت .  و آن دعا این بود :

   [  بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد لله من اول الدنیا الی فنائها و من الآخرﺓ الی بقائها ،

 الحمدلله علی کل ﻧﻌﻣﺔ ، استغفرالله من کل ذنب و اتوب الیه ، یا ارحم الراحمین!  ]

پس من در آن شب جمعه این دعا را خواندم . در شب جمعه ی دیگر نیز باز در میان دعاها این دعا بیشتر از همه برایم لذیذ آمد و مشغول به خواندن آن شدم . در حین قرائت این دعا بودم که ناگهان شنیدم هاتفی (ندا دهنده ای) از سقف خانه آواز داد ، اًیّهَا العالِمُ الفاضِلُ ! همانا در شب جمعه ی گذشته که این دعا را قرائت کردی هنوز کِرام الکاتبین از نوشتن ثواب آن فارغ نشده اند که بار دیگر شروع به خواندن آن کردی . . .    پس من فهمیدم که این دعای عجیب سري عظيم است و چقدر در درگاه الهی آثار و برکات دارد .

 

5 - تأکیدات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در تشرف آیت الله مرعشی (ره) :

 

∞  تأکید فرمود که : بعد از نمازهای پنجگانه این دعا را بخوان :

اللّهمَ سَرّحُنی عَن الهُمُومِ وَ الغُمُومِ وَ وَحْشَةِ الصّدرِ وَ وَسْوَسَةِ الشّیْطانِ بِرَحْمَتِکَ یا أرْحَمَ الرّاحِمین .

∞    دیگر تأکید بر خواندن این دعا بعد از ذکر رکوع در نمازهای یومیه، خصوصاً رکعت آخر :

اللهمَ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ تَرَحَّمْ عَلی عَجْزِنا وَ اَغِثنا بِحَقِهم .

 

6 - آیت الحق جناب میرزا جواد آقا ملکی تبریزی ( رحمه الله علیه ) :

 

    ذکر سجده ی بين اذان و اقامه یا قبل از شروع نماز جهت حضور قلب ، پس ازگفتن اذان با اقرار به ناتواني خويش و بي نيازي خالق هستي به سجده ميرويم  .

   امام صادق (عليه السلام ) فرمود : علىّ بن ابی طالب(علیه السلام) پیوسته به یاران خویش می فرمود: « هر کس بین اذان و اقامه سجده نموده و در حال سجده بگوید :

" لا إِلهَ إِلا اللّهُ، أَنْتَ رَبّى ، سَجَدْتُ لَكَ  خاضِعاً خاشِعاً ذليلاً ،  يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . "

( پروردگارا ! با خضوع و خشوع و خاکساری و ذلت برای تو سجده و کرنش نمودم )

    خداوند متعال می فرماید : ای ملائکه و فرشتگان من، به عزت و سرافرازی و جلال و عظمتم سوگند ، مسلما محبت او را در دل بندگان مومنم ، و هیبت و بیم از او را در دل منافقان قرار خواهم داد .

  و در روایت آمده است : محمد بن ابی عمیر به نقل از پدرش میگوید: دیدم آقا و مولا حضرت جعفر بن محمد الصادق سلام الله علیهما اذان گفت سپس برای سجده رفت و بین اذان و اقامه یک سجده نمود ، و هنگامی که سر از سجده برداشت ، فرمود : 
ای ابا عمیر ، هر کس همانند من عمل کند ، خداوند متعال تمام گناهان او را می آمرزد ،
و فرمود : هر کس اذان بگوید و سپس سجده کند و در سجده بگوید  :" ذکر فوق را "
  ( تویی پروردگار من ، با حالت خضوع و خشوع و فروتنی برای تو سجده نمودم ، )
خداوند گناهانش را به شماره هر کسى که انکار کرده و به شماره هر کسى که گواهى داده خواهد بخشید » .

 

7- حضرت آیةالله سیدعلی آقا قاضی(ره) :

 

   به شاگردان خود دستور می دادند این دعا را در قنوت نماز هایشان بخوانند:

« اللهم ارزقنی حبّک و حبّ ما تحبه، و حبّ من یحبّک، والعمل الذی یبلغنی إلی حبّک واجعل حبّک احبّ الاشیاء إلی.»

خداوندا محبت خود را و محبت کسانی را که دوست داری و محبت کسی که تو را دوست دارد و عملی که مرا بسوی محبتت برساند را ؛ روزی ما بفرما و محبت خود را محبوب ترین چیزها نزد ما قرار بده    .

 

{صلوات+عج}

 :: موضوعات مرتبط: کرامت اذکار، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : جمعه 25 تير 1394
زمان : 11:16


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.