جدول شماره 20 ( کلــیـــد ) ـ جزء های هفتگی مهر ماه 1398

سامانه تلاوت آیات وحی

جدول شماره 20 ( کلــیـــد ) ـ جزء های هفتگی مهر ماه 1398


  


اصحاب قرآني یاوران حضرت مهدی(عج)

جدول شماره 20 ( کلید ) ـ  جزء های هفتگی مهر ماه1398

شماره  ردیف

جزء هفته اول

(06/30 الی 07/05)

جزء هفته دوم  

(07/06 الی 07/12)

جزء هفته سوم

(07/13 الی 07/19)

جزء هفته چهارم 

(07/20 الی 07/26)

1

24

25

26

27

2

25

26

27

28

3

26

27

28

29

4

27

28

29

1

5

28

29

1

2

6

29

1

2

3

7

1

2

3

4

8

2

3

4

5

9

3

4

5

6

10

4

5

6

7

11

5

6

7

8

12

6

7

8

9

13

7

8

9

10

14

8

9

10

11

15

9

10

11

12

16

10

11

12

13

17

11

12

13

14

18

12

13

14

15

19

13

14

15

16

20

14

15

16

17

21

15

16

17

18

22

16

17

18

19

23

17

18

19

20

24

18

19

20

21

25

19

20

21

22

26

20

21

22

23

27

21

22

23

24

28

22

23

24

25

29

23

24

25

26

30

30

30

30

30:: موضوعات مرتبط: جدول شماره 20 ( کلید ) ـ جزء هفتگی اعضاء بر اساس ردیف آنها در جداول سامانه تلاوت، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : یک شنبه 28 ارديبهشت 1396
زمان : 1:11

صفحه قبل 1 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.