فضیلت و خواص سورة الملك ، آثار و برکات آن

سامانه تلاوت آیات وحی

فضیلت و خواص سورة الملك ، آثار و برکات آن


 

فضیلت و خواص سورة الملك ، آثار و برکات آن
 

سوره «المنجیه» ، «الواقعیة» و «المانعة» ؛

 

     شصت و هفتمین سوره قرآن کریم است که مکی  است و 30 آیه دارد . نام دیگر این سوره «المنجیه» و «الواقعیة» می باشد .

از رسول خدا صلی الله علیه آله وسلم روایت شده است: هر کس در شب سوره ملک را قرائت کند اجری مانند احیای شب قدر را خواهد داشت. و ایشان خود هر شب پیش از خواب این سوره را قرائت می کردند .

ایشان در روایتی دیگر فرموده اند: دوست دارم که سوره ملک در قلب هر مؤمنی باشد .  

همچنین فرمودند : بدانید سوره ملک  از طرف قاری و صاحب این سوره در روز قیامت مجادله می کند و برای او طلب آمرزش و مغفرت می کند.

یکی از ارزش ها وبرتری های این سوره نجات دهندگی آن است . ابن عباس می گوید: مردی بر روی قبری نشست در حال که نمی دانست آنجا  قبری است.و سوره ملک را قرائت نمود ناگاه صدایی بلند شنید که می گوید : این سوره نجات دهنده است . این مطلب را به عرض پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم رساندند ایشان فرمود : این سوره نجات دهنده از عذاب قبر است .

امام باقر علیه السلام نیز در فضیلت این سوره فرمودند : سوره ملک ، سوره مانعه است و مانع از عذاب قبر می شود و در تورات نیز سوره ملک نوشته شده است . هر کس در شب ها این سوره را قرائت نماید عملی زیاد و پاک و نیکو به جا آورده است. و از گروه غافلان نوشته نمی شود . من پس از نماز عشای خود به حالت نشسته آن را قرائت می کنم و پدرم امام سجاد  علیه السلام در شب و روز این سوره را قرائت می کرد . هر کس آن را قرائت کند هنگامی که نکیر و منکر از جانب پاهایش وارد قبرش می شوند پاهایش به این دو فرشته می گویند: شمارا به بالاتر از من راهی نیست زیرا این بنده خدا به روی ما ایستاد و سوره ملک را در رشب و روز قرائت می کرد و اگر از جانب شکم و سینه اش بیایند به آنها گفته می شود که شما را به این بنده راهی نیست؛ زیرا  او، سینه اش را جایگاه سوره ملک قرار داده است و اگر نکیر و منکر از جانب سرش بیایند زبانش به آن دو می گوید: شما را به پایین تر از من راهی نیست زیرا این بنده خدا به وسیله من سوره  ملک را هر شب و روز قرائت می کرد .

 

آثار و برکات سوره ملک :

 1-  امنیت

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است : در کتاب خدا سوره ای است که سی آیه  دارد و هر کس پیش از خوابیدن آن را قرائت کند خداوند برای او سی حسنه می نویسد و سی گناه از او را پاک می کند وسی درجه بر درجات او می افزاید و فرشته ای از فرشتکان خدا مأمور میشود تا بال هایش را بر روی او بگسترد و او را از هر بدی و آفتی نگه دارد تا از خواب بیدار شود و این سوره از جانب صاحبش در روز قیامت مجادله می کند وآن سوره ملک است . 

امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمودند : هر کس سوره ملک را در نماز واجب خود یا پیش از آنکه بخواند قرائت نماید تا صبح در امان الهی خواهد بود تا وارد بهشت شود .

2 -  شفاعت و بخشش

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده است : سوره ای در قرآن است که سی آیه دارد و فرد قرائت کننده خود را آنقدر شفاعت می کند تا او را ببخشند و آن سوره ملک است .

همچنین فرموده اند : هر کس سوره ملک را قرائت کند نجات دهنده او از عذاب قبر است و به اجری همانند کسی که شب قدر را احیا داشته است اعطا می شودو هر کس این سوره را حفظ کند . انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه و عذاب در قبر نگه می دارد او را به خدا نزدیک می کند تا اینکه وارد بهشت شود در حالی که از وحشت قبر در امان است .

3 -  غفران برای اموات

قرائت قرآن و هدیه کردن ثواب آن به گذشتگان ، موجب رفع گرفتاری های آخرتی آنها و مغفرت و بخشش برای ایشان خواهد بود . رسول  خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این باره فرموده است : هر کس سوره ملک را قرائت کند وبه برداران خود که در گذشته اند هدیه کندثواب آن با سرعت برق به آنها خواهد رسیدو در عذاب گناهان ایشان تخفیف داده می شود و مایه انس ایشان در قبر می شود .

از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت شده : هر کس سوره ملک را برای میّتی بخواند از عذابی که در آن است تخفیف داده می شود و اگر قرائت کننده به اموات هدیه کند ثواب آن با سرعت برق به انها می رسد .

4 -  دندان درد

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده است : هر کس که دندانش درد می کند انگشتش را بر دندانی که درد می کند بگذارد و آیه «23 سوره ملک» را هفت مرتبه بخواند .

{ صلوات+عج }:: موضوعات مرتبط: فضیلت و خواص سورة الملك ، آثار و برکات آن، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : پنج شنبه 25 تير 1394
زمان : 11:21

صفحه قبل 1 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.