حلقه قرآني منطقه شرق تهران ــ جدول شماره 10

سامانه تلاوت آیات وحی

حلقه قرآني منطقه شرق تهران ــ جدول شماره 10


 
 


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)  ص

حلقه قرآني منطقه شرق تهران

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

حاج علی یاوری

وحید حقیقت

علی اصغر یاوری

2

حاج علی یاوری

وحید حقیقت

 علی اصغر یاوری

3

حاج علی یاوری

محمد حقيقت

 علی اصغر یاوری

4

حاج علی یاوری

محمد حقيقت

 علی اصغر یاوری

5

حاج علی یاوری

حمید ولی الهی

حمید نیکبخت

6

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقیقت

داود حقیقت(صدیقه)

7

حاج عباس حقیقت

  حاج داود حقیقت

داود حقیقت(صدیقه)

8

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقيقت

داود حقیقت(صدیقه)

9

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقیقت

داود حقیقت(صدیقه)

10

سعید حقیقت

فضل الله حقیقت

علی اصغر فیضی

11

سعید حقیقت

فضل الله حقيقت

  علی اصغر فیضی

12

سعید حقیقت

حمید حقیقت

علی اصغر فیضی

13

مرتضي حقيقت

حمید حقیقت

علی قزلسفلی

14

جواد یاوری

مجتبی یاوری

حسین عظامی

15

جواد یاوری

مجتبی یاوری

حسین عظامی

16

جواد یاوری

مجتبی یاوری

حسین عظامی

17

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

رسول نیکبخت

18

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

رسول نیکبخت

19

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

محمد ابراهیم فیاضی

20

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

محمدابراهيم فياضي

21

تقی متانت (مدینه)

تقی متانت(زهرا)

علي ياوري (قدمعلي)

22

مصطفی فیاضی

احمد فیاضی

ابوالفضل فیاضی

23

 حاج فضل الله قدرت

شمس الله قدرت

 صفر یاوری

24

حاج فضل الله قدرت

شمس الله قدرت

 صفر یاوری

25

تقی متانت

حیدر یاوری

مجتبی سروریان

26

تقی متانت

حیدر یاوری

مجتبی سروریان

27

اسماعیل فصاحت

فریدون فصاحت

هادي نيكبخت

28

حشمت الله ياوري

حاج قربانعلی یاوری

امير ياوري

29

حشمت الله ياوري

حاج قربانعلی یاوری

امير ياوري

30

محمدعلی یاوری

سعید فیضی

محسن فیضی:: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني منطقه شرق تهران ، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 11:8
حلقه قرآني منطقه شرق تهران ــ جدول شماره 11


 

 

 


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)  ص

حلقه قرآني منطقه شرق تهران

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

حاج حسین نیکبخت

عليرضا فيضي

 

2

حاج حسین نیکبخت

عليرضا فيضي

 

3

 حاج حسین نیکبخت

عليرضا فيضي

 

4

سعيد نيكبخت

عليرضا فيضي

 

5

سعيد نيكبخت

عليرضا فيضي

 

6

 حسین فیضی

عليرضا فيضي

 

7

 حسین فیضی

عليرضا فيضي

 

8

حسین فیضی

نرجس جعفری مذهب

 

9

حسین فیضی

نرجس جعفری مذهب

 

10

 محسن شیرزادی

نرجس جعفری مذهب

 

11

 محسن شیرزادی

نرجس جعفری مذهب

 

12

خانم جامده

نرجس جعفری مذهب

 

13

حاج علی شیرزادی

ابوذر فیضی

 

14

علی یاوری

راضیه فیضی

 

15

علی یاوری

شیرین جعفری مذهب

 

16

علی یاوری

شیرین جعفری مذهب

 

17

اسماعيل نيكبخت

شیرین جعفری مذهب

 

18

 اسماعیل نیکبخت

شیرین جعفری مذهب

 

19

سعید حقیقت(عباس)

علی فروزیده

 

20

 حمید فیضی

علی فروزیده

 

21

حسن ياوري (قدمعلي)

شکوفه جعفری مذهب

 

22

روح الله فروغی

شکوفه جعفری مذهب

 

23

اسدالله نيكبخت

عباسعلی فیضی

 

24

اسدالله نيكبخت

عباسعلی فیضی

 

25

حمید یاوری

مرضیه خوش مشربان

 

26

حمید یاوری

مرضیه خوش مشربان

 

27

محسن فیضی

مرضیه خوش مشربان

 

28

 فضل الله فیضی

مرضیه خوش مشربان

 

29

 فضل الله فیضی

مرضیه خوش مشربان

 

30

فضل الله فیضی

مرضیه خوش مشربان

 

 


:: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني منطقه شرق تهران ، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 11:3

صفحه قبل 1 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.