سامانه تلاوت آيات وحي ــ جدول شماره 8

سامانه تلاوت آیات وحی

سامانه تلاوت آيات وحي ــ جدول شماره 8


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)

ردیف

گروه 36

گروه 37

گروه 38

گروه 39

گروه 40

1

مهردوست    

ثنائی°        

فخاری زاده

لرک

احمدی6   

2

کشاورز° 

آقائی2°  

حسینی ک2

برزگر2

طباطبائی راد°  

3

یوسفی°

آقائی2°

شفقه°

چوپانیان°

تقی زاده°

4

کریمی°

نوری2

یزدی2

بحرینی

علیمردانیان°

5

پهلوانی8°

مرادی5°

رضوی°

یاوری7°

تهرانی

6

حسینی5°

شهیدی4

نمایندگی

علیجانی

تهرانی       

7

اصغری°

بنائی°     

استادی°

رسولی4

تهرانی

8

فرج زاده

اسلامی°      

رضانژاد3

محمدزاده3 لکزایی°

9

هاشمی3°

عظیمی3

عراقی

طباطبائی راد

دیدار°

10

احمدی آ

زارعی4°

مهدوی3

یوسفی2°

رحیمی4

11

احمدی2°

آل علی

پرنیان

احمدی5

یزدی°

12

احمدی3°

تبریزیان

محمودی

فلاحیان

صدیقی°

13

احمدی4°

خزایی°

اسحاقی2°

اسمعیل خانلو

رهبری7°

14

رضائی5

خزایی2°

زاهدی وفا°

تقوی راد° رزازیان

15

غلامی2

خزایی3°

کلائی°

احمدی5

زارع3°

16

ابراهبمی2

مزرعی°

اخوان

امیراحمدی°

صبوری زاده°

17

رحیمی3

پهلوان2°

فاضلی

امیراحمدی2°

سعادتی°

18

کرمی4

پهلوان2°

امیرشقاقی°

سیاسر4°

ارجمند اقدم°

19

رنجبر°

پهلوان2°

طهماسبی

علیپور

ارجمند اقدم2°

20

والی°

شفیعی2

جبلی

نصیری3°

آقابیگی

21

امیرجان2°

شایگان°

اسلمی°

عموئی2°

رضائی3°

22

فلاح2

سید

مولائی3

قاسمی4°

حیدری2°

23

احمدی5°

جعفرطیاری°

امیری2°

بنار

باقری4

24

حیدری د3°

گرامی°

گرامی2°

شیخ سفلی2°

عبدی4°

25

حسینی6°

لرمحمدی°

سید°

حجتی2

عنابي

26

باقری3

حاج قاسمی

جامعی°

مشهدی

مرندی د°

27

امیرجان3°

حیدری د4°

جامعی2°

حسینی7

رضائی4°

28

ملکی°

عسکری4

حسینی

عظیمی4

پهلوانی9°

29

یادگاری°

احمدی4

عباسی2°

رهبری6°

انگارنویس°

30

باقری پ

خسروی°

مختاری

حیدری

 عضانی°

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول هفتگي تلاوت آيات نور ، هسته مركزي، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : یک شنبه 17 آذر 1395
زمان : 20:40
سامانه تلاوت آيات وحي ــ جدول شماره 7


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)

ردیف

گروه 31

گروه 32

گروه 33  

گروه 34

گروه 35

1

هاشمی

عبداله زاده

آقازاده°

علی°          

تاجیک           

2

کیانی°

عشایری°

کارخانه°

جلائی

محمدزاده2

3

تاج

عظمت پناه3°

امانی

سلیمی2°

محمدزاده2

4

بهلول°

عظمت پناه3°

رضانژاد2

عبدی3°

سرآبادانی4

5

دربان2°

کاظم زاده

شیخ سفلی

سمیعیان°

وثوقی

6

حسینی4°

دولتی2°

آقازاده°

فتاح

توانا

7

توحیدی

رهبری3°

مرادی4

ربیع4°

میرکمالی

8

عجبی°

بهارلو

رضامند°

سالاریانزاده°

نورانی پ

9

عرب

ظهیری

قاسمی3°

سالاریانزاده2°

زراعتی

10

طهماسبی°

سیاسر2

موسوی4

سالاریانزاده3°

جاودانی

11

دلیری

مفتون°

کاویانی°

سعیدی منش

فیض الله زاده°

12

عسگری3°

جهانشاهی°

جهانشاهی2°

حبیبی

رحیمی

13

سلیمانی3

اسماعیلی2

روزگاری

کوتاهی°

دهقانمرد°

14

حسن زاده°

شریفی2

سعادتی°

نجفی2

 علیزاده2

15

حسن زاده2°

داداشپور°

صمدزادگان

رضائی2°

شریفیان°

16

اسدی3

حسینی6

فیضی

باباپور°

حسینمردی3

17

فراستي

منبر رو

دوستی

ایثاری نیا2

نجاتی2

18

هاشمي2°

گل محمدی

 حاجی زاده2°

بردبار

هاشمی نژاد

19

شریفی

سیاسر2°

رضامند

عضانی°

خسروی°

20

صابری

سیاسر3°

 رزاقی

عضانی°

اسمعیل نژاد°

21

آجرلو

ترکی

حسن پور°

عضانی°

احسنی

22

محمودخانی°

سرآبادانی3

قدمی

حسن پور2°

لشکری°

23

 رضائی4

سعیدنژاد

زارع2°

تشکری°

رهبری4°

24

شهیدی

شیخ سفلی°

محمودی2

تشکری2°

حیدرزاده°

25

اربابی°

صفرنژاد°

ملک°

 آشنایی°

فهیمیان

26

سرمدنیا

یگانه

آسایش پور°

یاوری5

بیات پور

27

شهیدی2°

صفرنژاد2°

ربیع°

نامداری°

لرک م°

   28

ظاهری د°

شهیدی3

ربیع2°

نامداری2°

غفاری3

29

نعیمی3

خوشبین

ربیع3°

نعیمی4°

رهبری5°

30

سراندوه

آقائی

جوادزاده

 قائدی

کاظمی

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول هفتگي تلاوت آيات نور ، هسته مركزي، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : یک شنبه 17 آذر 1395
زمان : 20:48
سامانه تلاوت آيات وحي ــ جدول شماره 1


 

سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج) ص

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

1

حاج محمدي

ياوري

مقتدائي

قنبري2

احمدي

2

نصراله

زحمتكش°

طباطبائي

اميني م

خراسانی°

3

ناصري

پريور

آجدانی°

مهربخش

اكبري

4

قائدي

نعمتي2

روحي°

جيراني°

واعظ

5

نعمتي

نعمتي2°

تقي پور

حجازي°

آقاميري

6

شهسواريان

پناهنده

نقوی

غفاري2

بهي

7

پيرهادي

منتظري

كريمي آذر

اسفندیاری

مهجوريان

8

فرهيدزاده

سليماني

جيلان پور

علامه

مهديفر

9

حيدري

سلطانزاده

متوليان

یزدان پناه

آل ابراهيم

10

كرمي

غفاري

خليلي°

عبدالعظيمي

سرآباداني

11

كلائي

محمودكلايه

اميري

قنبرنژاد

كاشاني

12

اسحاقي

خادمیان

شريفيان

بيگلري

باغستاني

13

قديمي

اطهاری

زارعي

آقائي

زرگر

14

پهلواني

قنبري

خالقي

مهرابي

نيكدست

15

نكونام

ملكي

فردي پور

زارعي2

كاشانكي

16

قرهي

زهدي ع

اميني2

حسينمردي

دقيق احمدی

17

زهره وند

سخائي

فيروزبخت

كرموندي

قدياني

18

زهدي

عابدی

قرقاني

بنائي متحد

شكري

19

مداح

سیف الهي°

قره باغي

حسيني ك

اطيابي             

20

ملك زاده

شهرياري

سليماني2

ركن الدين

مرادي ك   

21

لوك زاده

ايماني پور

اسكاش

سليمي           

خاكي

22

نورانی

كرمي2

حسيني1

خيرحبيب الهي

شيرازي

23

عبدالملکی

ضرابي

اسدي

رياحي

سلامي

24

سياسر

ميرنصير

قرائي°

عبدالهي°

رحيمي

25

اميني

ميرجليلي

پارسائيان

شاهواري

انصاري

26

مرندي

حيدري°

وكيلي

غلامي

برجي

27

باقري

فتحي°

خدائيان

منصوري

حاج متوليان

28

مؤذن

خواجه دهی

دربان°

همتي°

اميني ب

29

كاظمي صمدزادگان

بقاء

تقي پور2

غفارزاده

30

ياوري

نصراله

نعمتي

فرهيدزاده

نعمتي2

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول هفتگي تلاوت آيات نور ، هسته مركزي، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 22:0
سامانه تلاوت آيات وحي ــ جدول شماره 2


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)ص

 ردیف 

گروه  6 

گروه 7

گروه 8

گروه 9

گروه 10

1

رسولي

سلطاني

شادكاني

ظاهري

سليمي°

2

دهقان

غفوري

سرلک°

جبل عاملی

جزنی°        

3

مجتهدي

عنايتي

ناظمی°

جوادي

بيات°

4

جامی

فصيحي

پهلواني°

افضلي

طاهري                

5

نكوهي

ابراهيمي كيا

حجتي

تفضليان°

عسكري°

6

خوشروئي

زارع

بدري°            

ملاصالحي         

کاظمي°                

7

داورپناه

آذري

كرمي ز

ضرابي

انصاري2

8

چهاردولي

کشاورزیان

اجاق°

یحیائي            

موسي خاني2°

9

محمودي

فلاح

سعيدي

موسي خاني°

حاج محمديان

10

آجوداني

صلواتي

آهنگر

شيرمحمدي م

كربلائي حسين

11

اجاغي

ضرابي

افشارنيا

جباري فر

دهقاني

12

اجاغي°

عليانپور

آقازاده°

موسوي2

غلامي°

13

بهرامي

روحاني

واثق

امامی°

خانزاده°

14

بهادر°

خلجاني

فخر

فرخي

صالحيان

15

كيا                

میرجلیلی2

بهشتي

اسماعيل پور

كابلي

16

غلامي ص

شهرستاني

محمدي

سياسر°

آئينه ساز°

17

قطاعی

علائي

اسدي°

اميني3

زهدي م

18

قره داغي°

رحيم زاده

عموئي

مهري°

احمدي°

19

توكلي°

خليلي

كبيري°

سياسرپ

خانزاده2°

20

مهدوي2

حسني

قلي پور

مولائی

شيرازي°

21

شاكري

طالبي         

صادقي

چكاره°

مردانيان°

22

ديجور

نجفي            

نوراني

خدابنده لو

غفاري ب

23

كوچك زاده

عارف مقدم°   

اسدي2

كريمي

خمسه

24

شيرمحمدي°

حسيني خواه

فرجاد

حسين زاده

زبرجد پ

25

ناصح

صفا

رضائي

جلالي

مهديفر د°

26

مختاري

بزمي°

جلالي°

رهبري

جهانيان°

27

امرالهي

ماجدي

اسداله زاده

عطائي

نجفي نژاد

28

اعتماديان

قنبري3

زنديه            

پهلواني د°

سلامي2

29

پارسائيان2

برجسته

پيله فروشها

محمدزاده°

انصاري°

 30

اسدي

كلائي

ضرابي

مرندي

قره باغی

 

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول هفتگي تلاوت آيات نور ، هسته مركزي، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 21:53
سامانه تلاوت آيات وحي ــ جدول شماره 3


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج) ص

 ردیف 

گروه 11

گروه 12

گروه 13

گروه 14

گروه 15

1

متوليان2

نكوهي

قياسي

سجادی

طباطبائی.د°

2

فراهاني

بزرگي

دادوندی

محمودی°           

راشدي°

3

منصوري2

زرتاش°

سماک

رفيعيان°

ارجمند

4

يزدي

زارع°

خليلي2

رئيسي°

خدابنده لو 

5

مداح2

كریمی آذر2

زكيخاني°

چگيني

منتظري2

6

صوفی راد

علي اكبرزاده

طاهري °

قره باغي د°

خيرخواه

7

ترابي

مهرابي

رضيان

نوري

داودآبادی

8

حاجیان°

مهرابي          

نكونام د°

صفار

فرجاد2

9

شكوهي°

انصاري°

اسدي د2°

هادي°

رهبري°

10

گرجي°

انصاري°

نظريان

شاکري2

برزگر

11

كيوان

کيا°

ولي الهي°

غلامي2°

اكبري2

12

علیخانی

صادقی2

صادقی°

آل علي°

بخشي زاده

13

ميرباقري

حاجي زاده

تنکابنی°

نصيري°

عارف زاده

14

حسيني2

هرندی

مظاهري             

اسدي د4°

سميع زاده

15

واحدي

رمضانپور°

حسيني1°

غلامي نژاد

حسيني4

16

لیثی°

فراهانی2

دهقاني فردوئي°

دهقاني زاده°

ملارمضاني°

17

ميرمرادي°

آقازاده فرد°

مشايخ °

فردی°

مهديفر د2°

18

كرمي1°

خيري°

محمدبيگي

بابائي ص

عسکری2°

19

كرمي2°

خيري2°

تنکابنی2°

رحماني°

عظيمي

20

جاويد°

خيري3°

كرمي3°

حسيني2°

راشدی2°

21

دهقان°

ابراهيمي

كرمي 4°

سلطانپور

اويسي°

22

دهقان2°

جليل اوغلي°

شومالي°

احمدزاده

احرابي

23

پوينده

قرائی2°

اسدي د3°

حاجي زاده پ

فائزی نیا°

24

نصيري

قرباني°

حسيني3

زینالي

داود وندی°

25

موسوی2         

ربیعی°

برآورده°

حسينمردي2

گلوي

26

مسعوديان

اسدي د°

مداح°

آجودانی2

انتظار قائم°

27

توحيديفر°

دهقان3°

مخلصی°

شاهواري پ

هدايت°

28

موساخاني3°

شباني

باوری د°

شاهواري د°

مختاري د°

29

فیاض پور°

شباني°

برزگر

پرویزی

پورقرباني°

30

پور رمضانی

باقری°

مهرابي

بدري°

نكونام

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول هفتگي تلاوت آيات نور ، هسته مركزي، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 21:48
سامانه تلاوت آيات وحي ــ جدول شماره 4


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج) ص

ردیف

گروه 16

گروه 17

گروه 18

گروه 19

گروه 20

1

طلوعي

کرمعلی

تفريشي

قاسمي

ميرمنتظري°

2

نوربخش

عباسي°

خلیل نيا

ميرزائي

معصومي

3

نمازي

مستشیری°

جوادزاده

يوسفي

رضانژاد

4

شهركي°

مرادی ص°

صمدپور

حسيني3°

ایمان ارزیلی

5

عليزاده°

شيخ حسن°

عزيزمحمدي

مهرابی د°

پهلواني ع

6

آبائی

افشار°

نصرالهي

قرهي°

سپاسي

7

پهلواني1°

اسلاميخواه°

افلاطونيان

عبدالحسيني°

ميركوه خواه

8

پهلواني2°

عطار°

رفيعي

عطار2°

اصفهانيان

9

پهلواني3°

رفيعي د°

فهيميان

آقائي°

عبدالهی2

10

پهلواني4°

سالاري پور

نعیم آبادی

پورزمان°

شعباني

11

پهلواني5°

مظلومي

انصاري3

قيصري°

شفيعي

12

كريمي2

صدرائی

نوراني2

جودي

همايون پور

13

شهدادي

نصراله د°

لايقي

حیدرخانی

رمضاني فرد

14

آمره ای

عبادی°

نمين

حقیقت°

كريمي3

15

پيكار°

فدائي

جلال زاده

رباطی°

پیرهادی پ

16

اخلاقي°

رضوي

انصاري پ

جعفری فرد

راحتی

17

مختاري2

جعفري

قليجي

رضوي2

پناهنده2°

18

حيدري2

موسوي°

داودي

ريگي

پناهنده3°

19

هشياري°

نيك خو°

نادي

جعفري1°

خانجاني°

20

پورشكري°

معماري

شجاعی°

جعفري2°

باغبان°

21

شمس

واشقاني

انصاري4

طارغي

پهلواني ح

22

داوشي پور°

پناهی°

سميعي

اكبري م°

عربيان

23

خازن

پورنداف

اسماعيلي

طارغي°

سراندوه

24

اميرجان°

اسحاقي°

اربابي

دهقان4°

محسني°

25

فلاح ك

رحيمي°

وحيدي

سيري

مهدوي3

26

ملاغلامعلي°

محمدخاني°

موسوي2°

رشيدي

نميني د°

27

تفوقي

زارعيان°

آستانه

ابراهيم نژاد

دين محمد°

28

شفيعي°

شتلي

زینتی

باقري2

شاه حيدر

29

حجتي°

طالبي زاده°

زینتی°

بابائی2°

ظاهري°

30

قديمي

ترابي

كرمي

جيلانپور

ريسماني پور

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول هفتگي تلاوت آيات نور ، هسته مركزي، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 21:42
سامانه تلاوت آيات وحي ــ جدول شماره 5


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج) ص

ردیف

گروه 21

گروه 22

گروه 23

گروه 24

گروه25

1

حيدري د°

الوندي

خدابنده لو

فرنگي

کریمی ح

2

حيدري د2°

توكلي2°

عرباني

متانت

سميعي°

3

گلزاده°

نورالهي

همائی

مسعودي        

ياوري3

4

شایان م°

مرسلی°        

جعفرپور°

يوسفي د°

متوليان3

5

پارسائیان°

معين الاسلام°

معافي

رهني

داودي             

6

بامداد

كريم زاده

میرشریفی

سلطان طرزه°

مهدوي راد°

7

دهقان5°

جنوبي

مرتضوي°

اكبري3

وطن خواه

8

موسوي3°

فقفوري

مرتضوي2°

میرزائي3

مظلومي2

9

انصاري2°

خابوري°

عموئي°

رسولي2°

هدايت پور°

10

انصاري3°

طبیب جم

زنذه دل°

متانت د°

ذاكريان

11

انصاري4°

نوروزي

نوروزي°

ترابي2

خبیر°

12

انصاري5°

نجاتي

شاهپور س.

هراتیان°

قائمي

13

احمدی2

پهلواني7

شهرستاني2

قوام

قاضي°

14

صمدي

الوندی2°

دلشاد°

فردي

رضائيان°

15

عظیمي2

قناعتيان

دستور

خسروجردي°

كرمي5°

16

ليثي2°

کوششي

بهرامي1°

حاجي زاده°

الهي دوست

17

خانزاده4°

توازیانی

بهرامي2°

شباني2°

حاج علی°

18

غفوری2

پيرولي

بهرامي3°

صفاتي

دولتي°

19

رضائي راد

نكونام3

مفضلي°

دائي

مهدوي راد°

20

افشار

ديم كار°

نصيري2°

رضائي°

زعيم°

21

طالبی2

ليثي°

باغستاني2

رسولی3°

خانزاده6°

22

دانائي°

اميري°

زنگنه°

کردبچه

نداف زاده

23

علائي نژاد°

یاوری°

گلستان°

قاسمي2°

محافظ°

24

طباطبائي2

ثنائی فر

کیخا

شهرکی2°

يعقوبي

25

ملكزاده°

دزفولي

طباطبائي3°

طباطبائي4°

طباطبائي5

26

احمدی3

تيجري°

کوششی2

خشكه پز

قرباني2

27

داداش نیا

خوشنويس°

مرادي1°

خانزاده5°

اينانلو

28

شرافت

حصاركي°

مرادي2°

صفري

بهشتي2

29

گل افرا

بهمني°

مرادي3°

ياوري2

مداح°

30

ليثي°

شاه حيدر

سراندوه

جوادزاده

مداح

         

 :: موضوعات مرتبط: جداول هفتگي تلاوت آيات نور ، هسته مركزي، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 21:30
سامانه تلاوت آيات وحي ــ جدول شماره 6


   

سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)

ردیف

گروه 26

گروه 27

گروه 28

گروه 29     

    گروه 30

1

دادگرنژاد

صالحیان2

متوليان4'

شاه مرادی

شيخ طاهري

2

میرکی°

عظمت پناه

متوليان5

ياوري آ

کاظمی2

3

نورآبادی

ايثاري نيا

رضائي2

گره گشا

معماري5

4

توتوني°

عظمت پناه2°

رفتاري

داداشپور°

میثمي

5

ترك زبان

عظمت پناه2°

شیرمحمدی2° 

مولائي2

کشاورز

6

حيدري د2°

معماري2

احمدخاني

زمانی

کاظمی3

7

زبرجد

معماري3

مهربخش2

شریفیان2

قدرت آبادي

8

زنديه2

معماري3

نباتي

ناطقي

احمدیان

9

جعفري3°

معماري3

اميرحصاري°

ياوري2° 

موسوي6°

10

متولیان4

معماري4

انصاري5

ملكي2

سرآباداني2

11

حسيني5

پيرولي پ

خليلي2°

لطفی°

شادفر

12

امیرجان

ياوري2

خليلي3° 

خدابنده لو

جعفري5°

13

قوام°

دهقان6°

انيسي° 

رضائي3

دستخوش

14

کارگر

رضائی راد°

عرب عامری° 

اسحاقی2

فتحی°

15

عرب زاده°

عبدوس

متوليان6°

شعباني2

آقامیرزا

16

پیشگو°

عبدوس°

افشار2° 

عبدوس2

مؤمنی

17

مطهر

فرهادمنش°

ياوري4

سلطاني°

ملاشاهی

18

مهدوي°

زارعي د°

جعفري4

ميرسعيد°

ملاشاهی2

19

مسعودی پ

اسفندياري°

پهلواني7

قنبري4

پيله فروش

20

اسداله زاده د°

اسفندياري2°

كريمي4

زارعي3°

قنبري5

21

خراطی°

پهلوان 

سرورطاهري° 

زينالپور°

 آقازاده°

22

حدادی°

ملکی

فاميلي

ولی نژاد°

میرعماد

23

ريگي2

ملائیان

موسوي4°

تقي نژاد°

موسوی3

24

غلامعلي°

گلابی°

بياني

اكبري4

كرمی3

25

موسي پور

ابراهيمي°

صفاریه°

ارباب زاده

مقصودلو

26

نعيمي°

باغبان2°

كشاورزيان°

شعباني3

متولیان7

27

نعيمي2°

بيدگلي زاده°

قنبری°

ظريف°

نوبخت°

28

بیک محمدی

رهبری2°

واقعیان

لوك زاده2

سنگانیان

29

ارشدي°

آقاسي°

موسوی5°

ندافي°

سعیدی°

30

نكوهی

جلیل اوغلی° 

اينانلو 

انصاري°

کلائی°

ــ

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: جداول هفتگي تلاوت آيات نور ، هسته مركزي، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1395
زمان : 20:51

صفحه قبل 1 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.